Waardevolle berichtjes

Naäman

Ken je het verhaal van Naäman? Een melaatse man. Zijn dienstmeisje zei dat hij naar Israël moest gaan. Daar woonde een profeet die hem wel zou genezen. En dus ging Naäman op weg. Bij het huis van Elisa kwam er een knecht naar buiten die tegen Naäman zei dat hij zich zevenmaal moest wassen in de Jordaan. Naäman was woedend. Waarom in die vieze Jordaan en waarom kwam Elisa hem dat niet zelf vertellen. Maar zijn knechten zeiden, als de profeet iets moeilijks had opgedragen had u dat niet gedaan? En dus waste Naäman zich in de Jordaan en werd rein.
2 Koningen 5

Laatst zei God tegen mij, je bent net Naäman. Geef Ik je een moeilijke opdracht zeg je dat zal God niet zeggen want dat is te moeilijk, maar geef Ik je een makkelijke opdracht dan zeg je het kan niet van God zijn, want het is te makkelijk. Wanneer leer je Mijn stem herkennen?

En nee dat valt niet mee. Elia had er ook moeite mee. In 1 Koningen 19 staat dat Elia ook niet zeker wist of God tot hem sprak. En dus komt er een storm langs, maar God was niet in de storm. Daarna is er een aardbeving, maar God was niet in de aardbeving. Toen kwam er een vuur, maar God was ook niet in het vuur. Dan hoort Elia het suizen van een zachte stilte. En opeens weet hij dit is God, want hij verbergt zich. En als God dan spreekt dan weet Elia dit is de stem van God.

Als ik de stem van God wil leren kennen moet ik zorgen dat het stil is om me heen. Sommige gelovigen missen het spreken van God, omdat ze iets spectaculairs verwachten. En ja God spreekt op heel veel manieren. Maar je herkent Zijn stem pas in de drukte als je weet hoe Hij spreekt in de stilte.

Lieve groetjes,

Bianca

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *